Individuell idrett

På lik linje med lagidrett så sliter også individuelle idrettsgrener med rekrutteringen når utøverne når ungdomsskole alder. I likhet med lagidrett så er det bevist at også de som driver med individuell idrett som skiløpere, dansere og andre har det bedre når de deltar i idretten.

For selv om resultatene vurderes individuelt, så har man et lag rundt seg. Man trener sammen med andre og dette skaper et flott samhold.

Treningsopplegg også for de som ikke vil trene på topp nivå

Det er alltid enkelt å legge opp et treningsopplegg for de som ønsker å konkurrere på toppnivå. Disse utøverne er svært engasjerte og villig til å ofre tid og energi for å bli bedre.

For de som elsker sporten, men som ikke ønsker å konkurrere på topp nivå, så er det vanskeligere. Før så man at disse utøverne ofte sluttet fordi de ikke ble sett av trenerne og de så ikke noen grunn til å delta når de ikke konkurrerte eller fikk resultatene som forventet.

Vi mener at det er viktig at utøvere som elsker å drive med dans, skiløping eller annet får muligheten uansett hvilket nivå de ligger på. Så vi har, som en av de få i Norge, laget flere grupper også for individuelle utøvere. På denne måten kan vi sikre at alle får trent på sitt nivå og utifra sitt engasjement idretten.

Resultatet av satsningen

Vi har holdt på med nivå-delte grupper for individuelle utøvere i noen år og vi ser at dette fungerer. Noen utøvere trenger å være med på i en gruppe med mindre prestasjonsfokus en stund før de går videre oppover, mens andre er fornøyd med å være i en slik gruppe.

Vi ser og at mange av dem som har dette som hobby, er i gruppene uten for stort prestasjonspress går videre til å bli trenere eller ha andre støttefunksjoner. Vi trenger også disse utøverne i slike roller. Så dette er en fordel ikke bare for individuelle utøvere, men også for sporten som en helhet.

Konkurranser i flere nivåer

Vi legger opp til frivillige konkurranser for de som ønsker å måle fremgangen mot hverandre. Disse legges opp basert på nivå, så de som er på et høyt nivå konkurrerer mot hverandre. De med lavere resultater konkurrerer i en annen divisjon. På denne måten prøver vi å dekke alle behovene.

Ungdommer begynner med individuell prestasjons idrett

Det som har vært det mest overraskende resultatet av denne satsningen er at ungdommer som ikke har drevet med idretten før faktisk begynner. Så vi har ungdommer som aldri har trent på dansing som kommer og ønsker å delta. Dette er et stort pluss for det viser at vår metode fungerer.

Vi har sett flere tilfeller hvor utøvere som har begynt å trene i ungdomsskole alder gjør det svært bra i konkurranser og når et topp nivå. Dette er selvsagt svært avhengig av utøverens interesse for det idretten og for å trene.

Men det viser at om man ønsker det, så kan innsats og vilje gjøre at man når store høyder.