Lagidrett

I Lyngdal, som i mange andre kommuner, så står lagidretten sterkt. Dessverre, så ser man at mange ungdommer melder seg ut når de begynner på ungdomsskolen. Dette er en periode hvor det skjer mye i livene til ungdommene, men det er også en periode hvor forskning viser at det å tilhøre et idrettslag eller forening er viktig.

Å ha noen å gjøre på ettermiddagene og være i et sunt miljø hjelper å hindre at ungdommer blir involvert i negative hendelser. Det er færre tilfeller av narkotika misbruk, uønskede hendelser og negativ atferd blant ungdom som er med i organiserte foreninger, inkludert i lagidrett.

Så det å være med i en lagidrett er ikke bare bra for å sikre en sunn kropp og utvikle en team følelse, men det er også bra av andre årsaker. Derfor har vi et godt samarbeid med kommunen og har igangsatt flere tiltak for å hindre at ungdommen mister interessen.

Kortere treningsøkter

Ungdom liker å ”henge” og ikke har for mye krav rettet mot hvordan de skal bruke fritiden sin. Så når vi spør ungdom om hva som er det største problemet med å være med i organisert idrett så svarer de fleste at tidsaspektet er et viktig poeng.

Så det vi har gjort er at de som ønsker å spille på første laget, de som er svært interessert i å spille, har to intense treningsøkter i uken. Det er trenerne som legger opp øktene, men da legger man opp til mellom 2 og 3 timer med trening, i forskjellige former.

For de som gjerne vil være med, men som føler at det hele tar for mye tid, så har vi laget Gruppe 2 hvor treningsøktene er kortere. Målet er å tilby bra trening for alle, på individuelle premisser.

Dette betyr ikke at vi legger alt opp til ungdommene. Det er fremdeles de voksne, trenerne, som bestemmer. Men vi prøver å tilpasse oss til hva ungdommen ønsker så de fortsetter å være med.

Dette har vi gjort i noen år allerede og vi ser resultater. Det er flere som er med å spiller på laget gjennom hele ungdomsskoletiden. Treningen og det sosiale samholdet som det legges opp til gir positive ringvirkninger noe både skoler og foreldre rapporterer om. Så dette skal vi fokusere på.

Unngå å toppe lagene

Det er klart at alle vil spille med det beste laget og ligge på topp. Samtidig er det også klart at dette ikke er mulig. Alle kan ikke være best og det er ikke alle som ønsker presset som kommer med å skulle være på topp hele tiden.

Så vi foretrekker å dele opp spillerne i flere lag. Vi har Gruppe 1 og Gruppe 2. Trenerne samarbeider og er flinke til å flytte på spillere avhengig av hvordan de gjør det på banen og hvor mye de ønsker å satse på spillet.

Vi vet at det å flytte spillere mellom de to lagene kan være oppleves som både negativt og skremmende. Vår erfaring er at en god kommunikasjon mellom trenere og spillere gjør denne overgangen bedre. Det snakkes mye om slike bytter og hvorfor det gjøres. Så det kommer ikke som noen overraskelse på spillerne som er involvert.

Kamper mellom jevnbyrdige

En viktig fordel med å legge opp slike lag er at de kan møte motstandere som de har en sjanse å vinne mot. Kampene blir mer jevnbyrdige. Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe hvis man bare taper.

Heldigvis så er alle idrettslagene i området rundt, som er aktuelle for kamper, også interessert i å holde motivasjonen oppe. Så de jobber på samme måte og derfor kan vi legge opp til kamper mellom lag som er relativt jevnbyrdige.

Vi ser at dette fungerer utmerket og tilbakemeldingene fra spillerne er at dette er svært positivt.

Mer brukerdeltakelse

Dagens ungdom ønsker å være deltagende og aktiv med å ta avgjørelser, legge opp treningsopplegg og annet. Jo mer de får være med i beslutningsprosessene, jo mer inkludert føler de seg og de er villig til å bruke tiden sin på dette.

Så vi oppmuntrer til å ha en aktiv spillergruppe og sikrer at trenerne våre er godt utdannet så de kan støtte opp om ungdommens utvikling på den beste mulige måten.